AGConsulting ApS

Anders Guldager
Christiansen
Konsulent, cand.jur.


Specialist i offentlige indkÝb og udlicitering

AGConsulting | Sprogoevej 17, 2. tv | DK - 2000 Frederiksberg | Denmark | Tel. +45 29 46 49 36 | agc@agconsulting.dk